Grundlæggende viden / 3. Charles Darwin
Charles Darwins teorier
 
 
  

Det hele startede i tidernes morgen, da Charles Darwin udgav sin bog ”Arternes oprindelse” (1859), som fratog Gud æren for skaberværket. I bogen ”Menneskets Afstamning og Parringsvalget”regner Charles Darwin ikke mennesket for noget særligt frem for dyrene.:

”Vi konstaterer således, at mennesket nedstammer fra et behåret, firbenet, halet væsen, der sandsynligvis levede i træer og hørte hjemme i Den Gamle Verden” skriver han.

Men dette er ikke kun en modig udtalelse, men også en udokumenteret påstand. For ét er teori, noget andet er fakta! Hvis evolutionsteorien virkelig var en kendsgerning og ikke kun en myte måtte den nødvendigvis også bevise sig selv, ved de arkæologiske fund, som ville være at finde overalt, i form af overgangsformer mellem dyr og mennesker.

Men bortset fra to dårligt daterede kranier af neandertaler-mennesket fra Tyskland og Gibraltar og nogle få andre mangelfuldt beskrevne fund, var der heller ikke dengang noget, der bakkede hans teorier op. Derfor blev man efterhånden desperat efter at finde ”the missing link”. Men der skulle gå hele 40 år førend man fandt noget som man kunne bruge , så der blev jubel i lejren, da ”Java-manden” dukkede op. Læs om det i næste afsnit.